Αρχική

Η Polimorfi ΙΚΕ., εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με ετος εναρξης το1992. Πρόσφατα η Polimorfi  μετατραπηκε απο ΑΕ σε συγχρονη μορφη εταιρειας ΙΚΕ .

Η μακροπρόθεσμη συνεργασία μας με πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και Landscapers είναι αρκετά εκτενής. Καταλαβαίνουμε ότι η αισθητική έννοια του σχεδίου και του εξοπλισμού που χρησιμοποιουν για το βέλτιστο αποτέλεσμα πρέπει να καταστήσει το έργο τους μοναδικο αλλα ταυτοχρονως να ειναι ανθεκτικό, οικονομικο και διαχρονικο.